1.1a2

Wednesday, October 23, 2002

Business case elektronisch geld: mobiel betalen

Bij elektronisch geld denken de meeste mensen aan de chipknip en parkeren. Terwijl de combinatie van mobiele telefoon (50 % pre-paid abonnementen) en betaalde diensten aan derden (reverse charged sms of 0900-lijnen) in functionele zin precies hetzelfde is als de chipknip. De klant betaalt geld vooruit aan uitgever in ruil voor elektronisch geld (in een netwerk); besteedt geld bij een derde, terwijl de uitgever van het geld zorgt voor de verdere financiele afwikkeling naar die derde. Ruwe schatting van e-geld betalingen via deze telefoonkant laat zien dat in aantallen en waarde deze transacties de chipknip-transacties al lang geleden gepasseerd moeten zijn.

Arthur D Little heeft op dit vlak onderzoek gedaan (aldus het FD van vandaag) en constateert dat banken miljoenen laten liggen aan omzet in de betaalbusiness. Ze constateren:
De mobiele telefoon als mobiele portemonnee ('m-wallet'), ondersteund door betalingsbevestigingen binnen 2 tot 4 seconden per automatische sms, voice-response of e-mail, heeft in BraziliŽ, Venezuela en Portugal in korte tijd een grote vlucht genomen. Als dat model verhuisd wordt naar Nederland of BelgiŽ, hebben meewerkende banken en telefoonmaatschappijen een jaarwinst te verdelen van euro 50 mln, berekent Arthur D. Little.

Wat ontbreekt in de beschouwing van A.D. Little is de regelgevende kant. Elke partij die in de pre-paid hoek wat wil doen aan mobiele dienstverlening moet, gegeven de in Europa en Nederland toepasselijke regels m.b.t. elektronisch geld, hetzij met een bank samenwerken, elektronisch geld instelling worden (special purpose bank) of volledige bank. Maar als u op dit log bent aangekomen weet u dat al.Sunday, October 20, 2002

Markt voor mobiele betalen

Bijgaande column identificeert een deelmarkt voor elektronisch geld instellingen; de betalingen vanuit telecom-hoek. Regelgevende ontwikkelingen blijven onbesproken.Friday, October 18, 2002

Stand van zaken omwisselingsregeling

In de emi-richtlijn staan voor uitgevers van elektronisch geld de verplichting geformuleerd om elektronisch geld om te wisselen. Contact met FinanciŽn leert dat de Autoriteit FinanciŽle Markten terzake de handhaving uitvoert (controleert of iedereen zich eraan houdt). Afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt is denkbaar dat later ook een Algemene Maatregel van Bestuur wordt uitgevaardigd; op dit moment is het echter nog niet zo ver.

De direkte verplichtingen voor egi's zijn daarmee:
Artikel 3 : Terugbetaalbaarheid
1. De houder van elektronisch geld kan gedurende de geldigheidstermijn de uitgevende instelling verzoeken om het nominale bedrag in muntstukken en bankbiljetten of door storting op een rekening terug te betalen, waarbij uitsluitend de voor die verrichting strikt noodzakelijke kosten mogen worden aangerekend.
2. De terugbetalingsvoorwaarden worden in de overeenkomst tussen de uitgevende instelling en de houder duidelijk vermeld.
3. In de overeenkomst kan een minimumdrempel voor terugbetaling worden vastgesteld. Deze mag niet hoger liggen dan 10 EUR.

Monday, October 14, 2002

Overzicht emi-implementatie in Europa en position paper

Nader onderzoek leert dat de implementatie van de richtlijn elektronisch geld instellingen in de verschillende Europese landen elk verschillend geschiedt. Lastig vraagstuk hierbij is hoe om te gaan met verschillende soorten elektronisch geld systemen, gezien de definitie in de richtlijn en gezien de noodzaak om gelijksoortige systemen gelijk te behandelen. Een Engelstalig position paper op dit vlak is nu in voorbereiding. Daarin een geactualiseerde toelichting op de Duitse situatie.Wednesday, October 02, 2002

Mobiele operators als elektronisch geld instelling...

Tijdens een gisteren gehouden conferentie over content billing vertelde Dr. Armin Sageder van het bedrijf Paysafecard dat het bedrijf een pre-paid betaalmiddel voor op het Internet aanbood. Gevraagd naar de vergunningsachtergrond gaf hij aan dat Paysafe opereert onder de vergunning van Commerzbank (in Duitsland) en BAWAG (in Oostenrijk).

In zowel Duitsland als Oostenrijk is geen sprake van een vrijstellingsregime; kleine aanbieders van elektronisch geld vallen net zo hard onder het toezicht als de grote. Wat betreft de positie van de mobiele operators geldt voor zowel Duitsland als Oostenrijk dat vastgesteld is dat de combinatie van pre-paid tegoeden en billing services met zich brengt dat er sprake is van elektronisch geld. In Duitsland houdt Deutsche Telekom zich netjes aan de regels (dmv enige technische voorzieningen). In Oostenrijk (zowel als in ItaliŽ) zijn de betreffende operators inmiddels 'verwarnt' door de toezichthouder.Link naar meer algemeen weblog over betalingsverkeer

Copyright 1.1a2
Gebruik van het log wordt aangemoedigd, zij het wel met bronvermelding.