1.1a2

Thursday, August 29, 2002

Reactie op FATF review van 40 aanbevelingen

De Financial Action Task Force on Fraud heeft een consultatieronde m.b.t. het voorkomen van fraude witwassen in gang gezet. Het heet 'The Review of the Forty Recommendations'. Genoemde Recommendations hebben aan de grondslag gelegen van identificatieverplichtingen in Nederland. Daarom is het document bestudeerd. Omdat daarin ingegaan wordt op elektronisch geld en te specifieke maatregelen worden geformuleerd heeft 11a2 de FATF de volgende reactie gestuurd:

In general we applaud the work of the FATF and its intention to review the Recommendation. Weíve noted however that the subject of electronic money could be covered with more precision and a better understanding of the market and its operations. For example, the current definition of e-money lacks the element that e-money is pre-paid. E-money is, in our view, always issued in exchange for a payment to the issuer. It might be useful to add this pre-paid element, if only to better distinguish e-money from regular demand deposits in current accounts.

We would further suggest the FATF reconsider the distinction electronic purse/virtual purse. Purses may exist in a telco-network infrastructure, on an Internet-based server, on an IC-chip etcetera. The fundamental operational issues for purses (their commercial and operational exploitation, how to identify users etc.) are alike in any of these environments. We therefore suggest to only speak of: purses with e-money.

In general, we are concerned that in its review FATF increasingly formulates specific requirements and measures at an operational instead of a policy level. Formulating such requirements (for example those in Annex 1) requires a detailed understanding of the relevant operational environment, applicable rules and technologies. A better alternative would in our view be to formulate objectives. This allows local regulators and market players to further deal with the operational details as relevant given their applicable legislation, e-money systems and techniques.

In general we support all options in the FATF review that do not specify specific measures but that leave the implementation of objectives to the lowest regulatory level possible. More specifically we strongly support option 1 of consideration 77 (p 21). Furthermore we feel that the measures specified in Annex 1 are too detailed and may unduly hinder business.

If, in the course of the review, the FATF would like to further discuss specific e-money issues, we are of course available for further explanation and illustration of our (membersí) position.
Friday, August 09, 2002

Bemiddelen voor elektronisch geld vormvrij

De Wtk verbiedt in artikel 82 personen om te bemiddelen bij aantrekken van gelden etc, tenzij aan regels uit de vrijstellingsregeling (artikel 11 is voldaan). De vraag is of voor bemiddeling voor elektronisch geld instellingen soortgelijke regels/vrijstellingen bestaan. Denk hierbij aan de situatie dat bij een derde partij een contract en openingsformulier van de elektronisch geld instelling wordt neergelegd/aangeboden en namens de elektronisch geld instelling de openingsprocedure wordt uitgevoerd.

Het antwoord op deze vraag is als volgt:
*De nieuwe wtk (art 82) kent geen verbod om te bemiddelen bij het uitgeven van elektronisch geld c.q. fungeren als elektronisch geld instelling. Het bestaande verbod ziet op aantrekken/uitzetten van gelden, maar uitgifte elektronisch geld wordt niet als zodanig gezien.
*In lijn hiermee wordt in de vrijstellingsregeling artikel 11 alleen gesproken over instellingen artikel 1, eerste onderdeel, a, lid 1.

De bemiddeling voor elektronisch geld instellingen is daarmee vormvrij. Voor de zekerheid doet een elektronisch geld instelling er echter goed aan om op vrijwillige basis soortgelijke regels in acht te nemen als in andere bemiddelingsgevallen. Het is dus zaak om een goed contract te formuleren met bemiddelaar en aan publiek duidelijk te maken dat contract met de elektronisch geld instelling een apart contract is.Link naar meer algemeen weblog over betalingsverkeer

Copyright 1.1a2
Gebruik van het log wordt aangemoedigd, zij het wel met bronvermelding.