1.1a2

Thursday, May 30, 2002

Antwoord op vragen in eerste kamer

Alhier zijn de antwoorden te vinden naar aanleiding van vragen in de Eerste Kamer over de voorgestelde regelgeving.Reactie van vereniging op consultatiedocument DNB

Vanmiddag heeft de vereniging haar reactie gestuurd op het door De Nederlandsche Bank NV opgestelde consultatiedocument.Conferentie over gevolgen van wetgeving mbt elektronisch geld instellingen

Begin juni wordt wetgeving van kracht met regels voor de meeste partijen die betrokken zijn bij de uitgifte van pre-paid elektronisch geld systemen. De impact van die regels wordt besproken op een conferentie op 11 juni, 's middags, in Amsterdam. Daarop sprekers vanuit Ministerie van FinanciŽn, de Britse voorzitter van de e-money association, en vanuit Nauta Dutilh. Op de conferentie zal ook aangekondigd worden hoe de vereniging 1.1a2 de belangen zal gaan behartigen van de nieuwe spelers op de elektronisch geld markt. Klik hier voor meer informatie.Wednesday, May 29, 2002

Vrijstellingsregeling Wtk...

Verwijzing naar info over:
-de nieuwe vrijstellingsregeling Wtk
. Met name ook relevant voor elektronisch geld instellingen.


Sunday, May 12, 2002

1.1a2, vereniging voor elektronisch geld instelling in Nederland

De komende weken wordt, speciaal voor nieuwe elektronisch geld instellingen in Nederland, een representatieve organisatie opgericht. Deze beoogt de nieuwe instellingen te vertegenwoordigen in het contact met regelgevers, publiek enzovoorts. Ook wordt er op 11 juni 's middags een conferentie georganiseerd om te zien wat de effecten zijn van de regelgeving op marktpartijen. Zie verder deze link.

De vereniging mag overigens direkt aan de slag. Want nog voor ze er is wordt er door DNB om advies gevraagd m.b.t. de voorgenomen regeling elektronisch geld; een beschrijving van de manier waarop invulling wordt gegeven aan de toezichtseisen van DNB.


Link naar meer algemeen weblog over betalingsverkeer

Copyright 1.1a2
Gebruik van het log wordt aangemoedigd, zij het wel met bronvermelding.