1.1a2

Friday, December 21, 2001

Het begin.....

In 2001 ontstond het idee om, in navolging van partijen in het Verenigd Koninkrijk, de belangen van elektronisch geld instellingen in Nederland te gaan behartigen door het opzetten van een aparte vereniging. Juist gezien de specifieke aard van die instellingen en het feit dat er in sommige gevallen sprake zal zijn van nieuwe toetreders op de betaalmarkt, leek het opzetten van een onafhankelijke organisatie voor de hand te liggen.

Naarmate de Nederlandse wetsteksten duidelijker en definitiever werden zijn in april 2002 de eerste stappen gezet om de vereniging 1.1a2 op te richten. Kees Klomp en Simon Lelieveldt hebben toen besloten om een onafhankelijke vereniging op te richten. Met deze webpagina als eerste begin.Link naar meer algemeen weblog over betalingsverkeer

Copyright 1.1a2
Gebruik van het log wordt aangemoedigd, zij het wel met bronvermelding.